Skip til hoved indholdet

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.

På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene ikke har mulighed for selv at passe deres børn.

11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning
Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:
 

  • 5 dage besluttet af bestyrelsen
  • Uge 29
  • Nytårsaften, 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.

 

På disse dage arrangeres alternativ pasning

Anmodning om pasning på lukkedage, der omfattes af alternativ pasning, rettes til Susanne Søholt i Center for Læring, Fritid og Sundhed. Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

Sikker mail sendes til suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.