Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.

På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene ikke har mulighed for selv at passe deres børn.

11 lukkedage med mulighed for alternativ pasning
Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne i Fredensborg kommune er lukket på følgende dage:
 

 • 5 dage besluttet af bestyrelsen
 • Uge 29
 • Nytårsaften, 31. december. Falder nytårsaften på en lørdag/søndag bortfalder lukkedagen.

 

På disse dage arrangeres alternativ pasning

Anmodning om pasning på lukkedage, der omfattes af alternativ pasning, rettes til Susanne Søholt i Center for Læring, Fritid og Sundhed. Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

Sikker mail sendes til suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.

Børnehusene Fredensborgs områdebestyrelse har besluttet følgende lukkedage for 2019:

 • Mandag den 15. april (op til påske)
 • Tirsdag den 16. april (op til påske)
 • Onsdag den 17. april (op til påske)
 • Fredag den 27. december (mellem jul og nytår)
 • Mandag den 30. december (mellem jul og nytår)

Derudover er der lukket i uge 29, Grundlovsdag, Juleaften og Nytårsaften.

 

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.

På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning.

Alternativ pasning er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene ikke har mulighed for selv at passe deres børn.

rettes til Center for Læring, Fritid og Sundhed. E-mail sendes til Susanne Søholt på suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.

Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

Dagplejen holder lukket fredag den 31. maj 2019.

Børnehusene Fredensborgs områdebestyrelse har besluttet følgende lukkedage for 2020:
 • Onsdag den 8. april (op til påske)
 • Fredag den 22. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 • 28., 29. og 30. december (dagene mellem jul og nytår)

Derudover er der lukket  Grundlovsdag den 5. juni, uge 29, juleaften og nytårsaften.

Ifølge dagtilbudsloven har dit barn mulighed for pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag og juleaftensdag.

På disse dage har kommunen ikke pligt til at etablere alternativ pasning. 
 
Alternativ pasning på lukkedage
Er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og fritidshjem, hvor forældrene på lukkedage ikke har mulighed for at passe deres børn selv. Tilbuddet indgår som en del af det samlede dagtilbud og er indbefattet i den pris, som forældre allerede betaler for dagtilbud.
 
Anmodning om pasning på lukkedage
Forældre med behov for alternativ pasning, retter henvendelse til Center for Skole og Dagtilbud.
 
 • E-mail sendes til Susanne Søholt på suss@fredensborg.dk med oplysninger om barnets navn og daginstitution.
 • Forældre skal melde behovet for alternativ pasning ind senest 6 uger før lukkedag af hensyn til planlægning.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies