Endrup Fritidshjem er nabo til Fredensborg Slotspark, et attraktivt og naturskønt område tæt ved Esrum sø. Vi har til huse i fire bygninger. Solsikken og Troldehuset ligger på Endrup Skolens område og benyttes af  0. kl og 1. kl.

Regnbuen og Æblehuset ligger adskilt fra skolen på Lindelyvej. Disse huse danner base for 2. og 3. kl.

Endrup fritidshjem har et stort udenoms areal, hvor vi bla. har en bålhytte, som flittigt benyttes til også at danne rammen om forskellige værkstedsaktiviteter.

Vi har også god mulighed for at benytte skolens gymnastiksal og andre lokaler.

Mandag til fredag kl. 6.30 til 8.00

Mandag til fredag kl. 14.00 til 17.00 (i ferier 6.30 til 17.00)

Endrup Fritidshjem

Endrupvej 32
3480 Fredensborg
Solsikken/Troldehuset tlf. 41 21 81 24
Regnbuen tlf. 50 83 63 38

Daglig leder Maiken Andersen
maia@fredensborg.dk
Tlf. 22 24 98 48

På Endrup Fritidshjem prioriterer vi leg og detltagelsesmulighed i fællesskabet højt  i hverdagen. Legen sætter gang i kreativiteten og udviklingen af fantasien. Gennem leg kan barnet bearbejde hverdagens mange indtryk og tilegne sig nye kompetencer. De voksne deltager i børnenes leg, både som den der tager initiativ til legen og som den der inviteres med i en leg. Alle børn skal have mulighed for, at opleve sig som en del af et fællesskab.

Fritidshjemmet giver børnene mulighed for at deltage i planlagte aktiviteter og arrangementer. Her kan emnerne være: smykker, syning, fedtsten, musik og traditioner som eksempelvis halloween og meget mere. Der er også mulighed for at være en del at vores daglige café, hvor børnene kan hjælpe til med at forberede og dele ud til de andre børn.

Der er mulighed for kreativitet, fantasi og spontanitet, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppens aktuelle behov, interesser, erfaringer og udvikling.

Vi vil gerne sikre, at børnene får en så tryg og god overgang fra børnehaven til de begynder i fritidshjem 1. maj, det år de skal begynde i skolen.

Derfor inviterer vi de kommende skolebørn på besøg sammen med deres voksne i børnehaven i månederne op til 1. maj.

Målet er:

  • At give børnene de bedste pædagogiske og udviklingsmæssige betingelser for at blive klar til fritidshjem og skole.
  • At børnene bliver bekendte med fritidshjemmets rammer, og møder nogle af de voksne, der er i fritidshjemmet, samt nogle af de børn, de skal starte på fritidshjem med.
  • At understøtte det arbejde, som i forvejen foregår i børnehaven i forhold til at gøre børnene selvhjulpne, klare kollektive beskeder og have fokus på fællesskabet og legerelationerne.

Besøgene planlægges af fritidshjemmet i samarbejde med børnehaverne og foregår én formiddag om ugen i fritidshjemmet. De vil omfatte følgende temaer, som endvidere understøtter de officielle lærerplanstemaer: Udeliv, kreative udtryksformer og bevægelse. Disse temaer vil også være grundlæggende i tiden fra 1. maj til skolestart, så vi sikrer, at alle børn er klar til skolen i august.

Når børnene er begyndt i fritidshjemmet vil der ligeledes være et samarbejde med skolen, i form af besøg på skolen og gensidigt besøg i fritidshjemmet.

så børnene kan få lært de fysiske rammer at kende og blive bekendte med de voksne i fritidshjemmet.

"Samtidig ønsker vi at bygge videre på den læring børnene har tilegnet sig i børnehaven. Blandt andet ved at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn og have fokus på fællesskaber, relationer, selvhjulpenhed, modtage beskeder og meget mere.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies