I Dagplejen Fredensborg er vi 7 dagplejere, som geografisk dækker hele Fredensborg inklusiv Langstrup og Sørup.

Når du vælger dagpleje i Fredensborg, vælger du, at dit barn bliver passet i hjemlige omgivelser, som pædagogisk og sikkerhedsmæssigt lever op til kommunens krav og standarder.

En dagplejer kan passe op til 4 børn i hjemmet, hvor den tætte kontakt og det  pædagogisk faglige fundament prioriteres i tilknytning til den hjemlige atmosfære. Der følges de samme pædagogiske læreplaner, som der er i en vuggestue, hvor vi har fokus på børnenes trivsel og udvikling i tæt kontakt med forældre og dagplejepædagog. Dagplejepædagogen deltager i legestueaktiviteter og kommer på tilsyn i dagplejehjemmene, for at sikre at pasningen foregår på et højt pædagogisk niveau.  Forældrene møder dagplejepædagogen ved forældresamtaler og arrangementer. Derudover kan dagplejepædagogen træffes på telefon/mail.

Dagplejerne mødes i legestue en gang pr. uge samt på fælles ture. Her har  børnene mulighed for at indgå i sociale relationer og lege på tværs af børnegrupperne. Dette giver tryghed og genkendelighed for børnene, hvis der skulle blive behov for at være i gæstepleje ved ferier og sygdom. .

Mandag til torsdag fra kl. 7.00 - 16.45
Fredag fra kl. 7.00 - 16.00

Dagplejen Fredensborg

Daglig leder Kristine Jørgensen
kisi@fredensborg.dk
Tlf. 26 24 45 48

I dagligdagen er vi både inde og ude. F.eks. i dagplejerens have, i nærmiljøet eller i vores legestue.

Vi vægter, at der er gode læringsmiljøer både i dagplejerens hjem, samt i vores legestue, så børnene har mulighed for at styrke deres kompetencer.

Forældresamarbejdet prioriteres højt, både i den tætte kontakt i hverdagen, og ved samtaler uden barnet  hvor andre emner end hverdagens kan tages op ved behov.

Inden barnet begynder i dagplejen,  bliver I inviteret til en velkomstsamtale af vores dagplejepædagog. Her vil vi have en dialog om jeres barn, forventninger, indkøring og dagligdagen i dagplejen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies