Skip til hoved indholdet

 

I Dagplejen Fredensborg er vi 7 dagplejere, som geografisk dækker hele Fredensborg inklusiv Langstrup og Sørup.

Når du vælger dagpleje i Fredensborg, vælger du, at dit barn bliver passet i hjemlige omgivelser, som pædagogisk og sikkerhedsmæssigt lever op til kommunens krav og standarder.

En dagplejer kan passe op til 4 børn i hjemmet, hvor den tætte kontakt og det  pædagogisk faglige fundament prioriteres i tilknytning til den hjemlige atmosfære. Der følges de samme pædagogiske læreplaner, som der er i en vuggestue, hvor vi har fokus på børnenes trivsel og udvikling i tæt kontakt med forældre og dagplejepædagog. Dagplejepædagogen deltager i legestueaktiviteter og kommer på tilsyn i dagplejehjemmene, for at sikre at pasningen foregår på et højt pædagogisk niveau.  Forældrene møder dagplejepædagogen ved forældresamtaler og arrangementer. Derudover kan dagplejepædagogen træffes på telefon/mail.

Dagplejerne mødes i legestue en gang pr. uge samt på fælles ture. Her har  børnene mulighed for at indgå i sociale relationer og lege på tværs af børnegrupperne. Dette giver tryghed og genkendelighed for børnene, hvis der skulle blive behov for at være i gæstepleje ved ferier og sygdom. .